Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 57(2019) Trang: 92-96
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Kĩ thuật viễn thám ngày càng phát triển mạnh và được ứng dụng rộng rãi trong và ngoài nước, đạt hiệu quả cao trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh kết quả ứng dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 và Landsat-8 trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Cần Thơ 2015 thông qua phương pháp phân loại dựa trên đối tượng (object-based approach). Kết quả nghiên cứu đã phân loại được 8 đối tượng sử dụng đất chính: đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất lúa, đất ở, đất khu công nghiệp, đất Quốc phòng và sông ngòi. Kết quả giải đoán đã được so sánh với bản đồ hiện trạng được cung cấp bởi sở Tài nguyên và môi trường cho thấy ảnh Sentinel-2 có độ chính xác cao hơn với độ chính xác toàn cục là 86,7%, hệ số Kappa 0,73 so với ảnh Landsat 8 với độ chính xác toàn cục 73,5% và hệ số Kappa 0,47. Vì vậy, ảnh vệ tinh Sentinel -2 có khả năng ứng dụng cao hơn trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...