Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Liên kết:

Bối cảnh toàn cầu hóa đang mở ra môi trường làm việc phi truyền thống đầy triển vọng, bài báo chỉ ra một số rào cản về năng lực hội nhập khiến thời cơ đó trở nên hạn hẹp với người học sư phạm. Thực trạng đó cho thấy, nhiệm vụ phát triển năng lực cạnh tranh quốc tế cho sinh viên còn bị bỏ ngỏ. Vì vậy, bài báo nhằm đánh giá tầm quan trọng của năng lực hội nhập đối với sinh viên các trường sư phạm. Đồng thời, thông qua nghiên cứu các chuẩn năng lực hội nhập uy tín trên thế giới, bài báo nhận diện và phân tích một số khuynh hướng tiếp cận chủ đạo trong xây dựng khung năng lực hội nhập, làm cơ sở đánh giá và rèn luyện năng lực hội nhập cho sinh viên. Với trọng tâm phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất và kĩ năng cạnh tranh, khung năng lực hội nhập được xem là khuôn thước phản ánh mức độ tiệm cận của sinh viên với hình mẫu “công dân toàn cầu”. Do đó, truyền cảm hứng và ưu tiên lồng ghép giáo dục năng lực hội nhập trong đào tạo sư phạm sẽ tạo ra bước đột phá, nâng tầm chất lượng đào tạo, đồng thời mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...