Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 11 (108)(2019) Trang: 140-146
Tạp chí: Khoa hoc cong nghe Nong nghiep Viet Nam
Liên kết:

Thạnh Phú là huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, bị mặn xâm nhập vào mùa khô, tác động rất lớn đến cơ cấu mùa vụ, làm thay đổi hệ thống canh tác trong tái cơ cấu nông nghiệp. Vì vậy, đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp nhằm tìm ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp phù hợp là việc rất cần thiết từ khi Thạnh Phú thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đến nay. Đề tài khảo sát sự thay đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, phiếu câu hỏi soạn sẵn và phỏng vấn trực tiếp 100 hộ ở 4 xã thuộc 2 tiểu vùng trong (không chịu ảnh hưởng mặn) và ngoài đê bao (chịu ảnh hưởng mặn) tại huyện Thạnh Phú. Các số liệu thu thập được phân tích như thống kê mô tả, hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Diện tích và sản lượng lúa giảm dần, trong khi diện tích và sản lượng các loại cây khác, nuôi trồng thủy sản đều tăng lên rất khả quan so với kế hoạch tái cơ cấu; (2) Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến tái cơ cấu nông nghiệp qua đời sống, sản xuất và giảm thu nhập của nông hộ; (3) Có sự tương quan nghịch giữa xâm nhập mặn với thu nhập từ cây dừa và lúa nhưng tương quan thuận giữa mức độ mặn với thu nhập từ con tôm.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...