Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 205(2019) Trang: 61-64
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Liên kết:

Sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay đã và đang tạo nên bước ngoặt to lớn đối với giáo dục đại học. Trong đó, hoạt động đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử - Trường Đại học Cần Thơ theo học chế tín chỉ từ năm 2007 đến nay đang đặt trước nhiều cơ hội và thách thức cho sự tồn tại và phát triển. Trên cơ sở phân tích tổng quan, bài viết đã nghiên cứu về phương pháp Blended Learning nhằm mục đích tìm kiếm sự kết hợp tốt nhất giữa dạy học truyền thống và hiện đại để nâng cao chất lượng học tập của sinh viên. Thông qua nghiên cứu Blended Learning kỳ vọng gia tăng sự gắn kết, hợp tác rộng rãi và thay đổi thực sự trong mô hình đào tạo sư phạm hiện nay.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...