Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 16(2019) Trang: 216-221
Tạp chí: Công thương
Liên kết:

Diêm nghiệp Bạc Liêu ngày càng góp vai trò quan trọng hơn trong hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, ngành muối Bạc Liêu đã và đang trải qua nhiều khó khăn, như: khó tiêu thụ, các sản phẩm muối công nghiệp chưa đáp ứng được cho sản xuất hoá chất, thị trường thu hẹp và gián đoạn, diện tích sản xuất giảm chuyển hướng sang nuôi trồng thuỷ sản một cách ồ ạt với quy mô lớn,... Vì vậy, trong bài viết này tác giả tập trung nghiên cứu, phân tích hiệu quả tài chính của diêm hộ sản xuất muối ở tỉnh Bạc Liêu, từ đó để xuất một số giải pháp cơ bản để giúp ngành hàng muối Bạc Liêu phát triển bền vững.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...