Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 6(2019) Trang: 43-48
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú Y
Liên kết:

Từ 25 chủng vi khuẩn thuộc Vibrio chlerae phân lập trong nghiên cứu trước đây đã được sử dụng để định danh loài bằng kỹ thuật PCR và các xét nghiệm sinh hóa (theo tiêu chuẩn ISO/TS21872-1:2007). Kết quả định type huyết thanh học cho thấy có 6 chủng V.cholerae đều thuộc type O1, với 50% (3/6) dương tính với Inaba, 50% (3/6) dương tính với Ogawa. Không có chủng nào thuộc type O139. Chỉ số bám dính vi khuẩn V. cholera vào niêm mạc ruột đối với thỏ không uống vaccine phòng bệnh tả là 55,713,9 và 59,34,2; cao hơn so với thỏ có uống vaccine phòng bệnh tả (12,40,6 và 7,41,9). Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy chủng vi khuẩn phân lập có kháng nguyên ngưng kết với type huyết thanh của vi khuẩn đã sử dụng để sản xuất vaccine phòng bệnh tả (moORCVAX) hiện có ở Việt Nam.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...