Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 57(2019) Trang: 78-81
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Những năm gần đây, suy giảm diện tích rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu đang diễn ra mạnh mẽ, nguyên nhân của sự suy giảm diện tích rừng bao gồm do xói lở bờ biển, hoặc do mở rộng diện tích đất thủy sản. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel 2 với độ phân giải 10m nhằm đánh giá sự thay đổi diện tích rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu giai đoạn 2016-2018. Phương pháp bao gồm sử dụng thuật toán phân đoạn ảnh đa độ phân giải và phân loại ảnh dựa trên chỉ số khác biệt thực vật NDVI theo phương pháp phân loại dựa theo đối tượng (object-based approach) được sử dụng trên phần mềm eConigtion. Ngoài ra, kết hợp khảo sát thực địa xác định vị trí, hiện trạng các điểm khảo sát nhằm đánh giá độ chính xác sau phân loại. Kết quả cho thấy sự suy giảm của diện tích rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu từ năm 2016 đến năm 2018, từ 3.899,35ha xuống còn 3.152,16ha với độ chính xác toàn cục là 88,9% và hệ số Kappa 0,78. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng của việc ứng dụng ảnh vệ tinh trong theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...