Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 121-133
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
Liên kết: http://

The research was conducted at laboratory and greenhouse of Plant Protection Department, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University in order to determine morphological characters and evaluate the pathogenicity of Colletotrichum spp. to cause the anthracnose disease on Gac and screening the effective antagonistic actinomyces isolate in prevention of anthracose disease. The results showed that there are 9 different isolates Colletotrichum spp. and 120 actinomyces isolates were colleted from different provinces In Mekong Delta of Vietnam. Examination pathogenicity of 9 isolates of Colletotrichum spp. caused anthracnose disease on Gasc in the greenhouse conditions, results showed that Col.CT3 was collected in Can Tho gave higher infection. Detemination the antagonistic ability of actinomyces isolates against anthracose disease fungus in the in vitro condition. The results showed that, there were 36 isolates actinomyces expressed antagonistic ability. Both isolates NCT.TG4 and GCT.TG9 showed highest inhibition zones with 6,2 mm and 4,4 mm respectively at 3 days after inoculation in comparison with the others.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...