Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2021) Trang: 36 – 41
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Ba mẫu xạ khuẩn có khả năng một số bệnh hại quan trọng trên khoai môn được thu thập và phân lập từ ruộng trồng khoai môn tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long (TTr.BT7), huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (LV.ĐT1) và huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (CM.AG22) của đồng bằng sông Cửu Long. Trong nghiên cứu này, các mẫu xạ khuẩn trên được định danh dựa vào đặc điểm hình thái của khuẩn lạc nuôi cấy trên các môi trường ISP (International Streptomyces Project) và đặc tính sinh hóa. Ngoài ra, các mẫu xạ khuẩn được định danh dựa trên trình tự gen vùng 16S-rRNA. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 2 chủng TTr.BT7 và LV.ĐT1 cùng có dạng cuống sinh bào tử dạng thẳng và chuỗi bào tử dạng thẳng, bề mặt bào tử của 2 chủng đều dạng trơn; chủng CM.AG22 có cuống sinh bào tử thuộc dạng móc câu, chuỗi bào tử dạng gợn sóng; bề mặt bào tử có dạng có gai. Màu sắc của sợi cơ chất chủng TTr.BT7 và chủng CM.AG22 thuộc phân nhóm màu xám và chủng LV.ĐT1 thuộc phân nhóm màu trắng. Chủng TTr.BT7 và CM.AG22 có khả năng tiết ra sắc tố melanin, còn chủng LV.ĐT1 không tiết ra sắc tố melanin và các chủng xạ khuẩn đều có khả năng tiết enzym protease, lipase, amylase và cellulase. Đồng thời, trình tự đoạn gene 16S-rRNA của các chủng xạ khuẩn thí nghiệm cũng đã được xác định, so sánh với trình tự gene vùng 16S-rDNA của các mẫu sẵn có trên ngân hàng gene (GenBank) và xây dựng sơ đồ phả hệ thể hiện mối tương quan di truyền giữa chúng. Kết quả cho thấy chủng TTr.BT7 là loài Streptomyces avellaneus, chủng LV.ĐT1 là loài S. lavendulae và chủng CM.AG22 là loài S. filipinensis.

Từ khóa: đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh hóa, định danh, Streptomyces, xạ khuẩn.

 
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...