Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm: (i) đánh giá khả năng phòng trị của xạ khuẩn đối với bệnh đạo ôn hại lúa. (ii)  Khảo sát đặc tính của các chủng xạ khuẩn có triển vọng này. Trong điều kiện nhà lưới, các chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều có khả năng quản lý bệnh đạo ôn. Nghiệm thức chủng xạ khuẩn Actinomyce spp. ST61 khi xử lý thời điểm phun kết hợp trước + sau 2 ngày sau khi chủng bệnh kiểm soát được bệnh đạo ôn hiệu quả nhất thông qua hai chỉ tiêu: hiệu quả giảm bệnh cao nhất (70,15%) và chỉ số bệnh thấp nhất (36,69%) và không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức sử dụng thuốc Beam 85 ở 14 NSKLB. Khả năng phân giải β-glucan của các chủng xạ khuẩn được thực hiện trên môi trường β-glucan. Kết quả cho thấy hầu hết các chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều thể hiện khả năng phân giải β-glucan trong đó chủng xạ khuẩn Actinomyce spp. ST61 thể hiện khả năng phân giải cao nhất với bán kính phân giải là 11,8 mm ở thời điểm 14 ngày sau thí nghiệm. Khả năng tiết Hydrocyanic acid (HCN) của các chủng xạ khuẩn có triển vọng cũng được thử nghiệm. Kết quả cho thấy có 6/7 chủng xạ khuẩn biểu hiện khả năng tiết chất HCN và chủng Actinomyce spp. ST61 thể hiện khả năng tiết chất HCN sớm nhất ở thời điểm 3 ngày sau thí nghiệm.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...