Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2016) Trang: 7-14
Tạp chí: Bảo vệ thực vật
Liên kết:

The research has been done in the laboratory of the Plant Protection Department, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University to screen actinomycetes isolates able to control anthracnose disease caused by Colletotrichum sp. In laboratory condition, the results showed that 3 actinomyces isolates, HG1, HG3 và HG6 could reduce mycelia growth of anthracnose fungus with radiuses of inhibition zones reaches 9.3mm; 10.6mm and 9.8mm and antagonistic efficacy 65.1%; 66.9% và 70.5%, respectively at 9 days after inoculation. In vivo condition, 2 actinomyces isolates HG1 and HG3 which the treatment applied 2 days before and the treatment applied 2 days before and also 2 days after inoculaton showed high ability to control the disease and was not different significantly with Carban 5SC treatment at 14 days after testing.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...