Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 133-141
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Curvularia sp. gây bệnh lem lép hạt lúa. Khả năng đối kháng của 07 chủng xạ khuẩn đối với nấm Curvularia sp. gây bệnh lem lép hạt lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy 3 chủng xạ khuẩn CT4.8, TG2.1 và ĐT3.4 có khả năng đối kháng mạnh và ổn định với bán kính vòng vô khuẩn lần lượt là 15,5 mm, 9,0 mm, 3,0 mm và hiệu suất đối kháng lần lượt là 47,67%; 40,67% và 34,33% ở thời điểm 11 ngày sau khi bố trí. Khả năng ức chế sự mọc mầm bào tử nấm Curvularia sp. gây bệnh lem lép hạt lúa của 3 chủng xạ khuẩn CT4.8, TG2.1 và ĐT3.4 được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm với 4 lần lặp lại. Kết quả ghi nhận được chủng xạ khuẩn CT4.8 có khả năng ức chế sự mọc mầm của bào tử nấm Curvularia sp. với tỷ lệ bào tử nấm mọc mầm là 8,04% thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại ở thời điểm 12 giờ sau khi bố trí thí nghiệm. Bên cạnh đó, khả năng ức chế sự hình thành bào tử nấm Curvularia sp. của 4 chủng xạ khuẩn (CT4.8, TG2.1 và ĐT3.4) cũng được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm với 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, chủng CT4.8 thể hiện khả năng ức chế sự hình thành bào tử nấm Curvularia sp. cao với log mật số bào tử nấm thấp là 3,86 (bào tử/ml) ở thời điểm 9 ngày sau xử lý.

Từ khóa: Bệnh lem lép hạt lúa, Curvularia sp., xạ khuẩn, ức chế sự mọc mầm bào tử, ức chế hình thành bào tử.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...