Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 142-151
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam
Liên kết:

Đề tài được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới thuộc bộ môn Bảo vệ Thực vật, trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng quản lý bệnh thối gốc thân khoai lang do nấm Rhizoctonia solani gây ra. Khả năng phân giải β-glucan của 3 chủng xạ khuẩn TTr7, KS – ST6b và KS – ST8b được thực hiện trong môi trường β-glucan agar với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy cả 3 chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều thể hiện khả năng phân giải β-glucan trong đó chủng xạ khuẩn TTr7 thể hiện khả năng phân giải cao nhất với bán kính vòng phân giải là 8,20 mm ở thời điểm 14 ngày sau khi bố trí thí nghiệm. Khả năng phòng trừ bệnh thối gốc thân khoai lang của 3 chủng xạ khuẩn (TTr7, KS – ST6b và KS – ST8b) cũng được thực hiện trong điều kiện nhà lưới với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy nghiệm thức chủng xạ khuẩn TTr7 bằng cách tưới trực tiếp vào gốc 1 ngày trước và sau khi lây bệnh nhân tạo cho hiệu quả phòng trị bệnh cao nhất thông qua tỉ lệ bệnh thấp (22,58%), tỉ lệ chiều dài vết bệnh thấp (1,37%) và hiệu quả giảm bệnh cao (71,36%) và tương đương với nghiệm thức sử dụng thuốc hóa học ở thời điểm 14 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo.

Từ khóa : Bệnh thối gốc thân khoai lang, Rhizoctonia solani, xạ khuẩn, β – glucanase

 
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...