Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 152-160
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Xanthomonas sp. gây bệnh đốm đen trên xoài. Khả năng đối kháng của 19 chủng xạ khuẩn đối với vi khuẩn Xanthomonas sp. được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm nhà lưới với 5 lần lặp lại. Kết quả xác định được 4 chủng xạ khuẩn HG 1, HG 2, HG 3 và HG 4 thể hiện khả năng đối kháng cao với vi khuẩn Xanthomonas sp. đến thời điểm 8 ngày sau bố trí thí nghiệm (NSBT) với bán kính vòng vô khuẩn lần lượt là 4,75 mm; 5,00 mm; 4,50 mm và 3,88 mm. Bên cạnh đó, khả năng phân giải protein của 4 chủng xạ khuẩn (HG 1, HG 2, HG 3 và HG 4) được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy tất cả 4 chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều có khả năng tiết phân giải protein và 3 chủng HG 1, HG 2 và HG 3 thể hiện khả năng phân giải protein cao nhất với bán kính vòng phân giải là 10,5 mm; 11,7 mm và 10,8 mm ở thời điểm 7 ngày sau thí nghiệm. Mặt khác, khả năng phân giải lipid của 4 chủng xạ khuẩn trên cũng được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy cả 4 chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều có khả năng tiết enzyme lipase, trong đó chủng HG 2 thể hiện khả năng tiết enzyme lipase cao với bán kính vòng phân giải lipid lần lượt là 16,5 mm ở thời điểm 7 ngày sau thí nghiệm. 

Từ khóa: Bệnh đốm đen hại xoài, lipid, protein, Xanthomonas sp., xạ khuẩn

 
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...