Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 161-167
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam
Liên kết:

The objective of the research was to screen actinomycetes able to control brown spot disease on rice caused by Bipolaris orryzae. Antagonistic efficacy evaluation of 8 selective antifungal actinomycetes isolates against B. oryzae fungus was laid out with five replicates. The result indicated that TG4.3 isolate showed higher stabler antagonistic ability with radiuses of inhibition zones is 6.6mm and antagonistic efficacy is 56.23% at 5 days after co-culture. On the other hand, the ability of inhibiting mycelia grownth of B. oryzae by extract of Actinomyces was examined with 5 replications. The result found that the extract of TG4.3 isolate inhibited mycelia grownth with lowest diameter of mycelia grownth is 32.0mm and were different significant compare with the other treatment at 6 days after testing.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 113-119
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 120-126
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 46-52
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 62-69
Tải về
3 (2021) Trang: 173 – 179
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 166-175
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
14 (2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2014) Trang: 238-248
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...