Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2015) Trang: 34 - 42
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm phân tích tổng quan phát triển nuôi tôm nước mặn lợ và phân tích hiệu quả sản xuất trên địa bàn nước mặn lợ, trường hợp của các nông hộ nuôi ở vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng. Số liệu thứ cấp và sơ cấp sử dung trong bài viết được thu thập từ  Niêm giám thống kê, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ năm 2002 đến năm 2014 và phỏng vấn trực tiếp123 hộ nuôi tôm trên địa bàn nghiên cứu trong năm 2014. Phương pháp thống kê mô tả và phân tích bao dữ liệu (DEA) - tiếp cận phi tham số được sử dụng để phân tích số liệu trong nghiên cứu. Kết quả phân cho thấy, diện tích nuôi tôm nước mặn lợ trong hai năm gần đây tăng trở lại, diện tích thiệt hại tuy có giảm nhưng vẫn chiếy tỷ lệ cao, trên 45% so với diện tích thả nuôi, sản lượng tôm nuôi tăng rất nhanh do người nuôi tôm chuyển từ tôm sú sang tôm thẻ chân trắng; Hiệu quả kỹ thuật trong nuôi tôm rất cao từ 0,92 trở lên; Tuy nhiên, hiệu quả phân bổ và hiệu quả chi phí rất thấy, từ 0,65 trở xuống; Hiệu quả theo qui mô từ 0,93 trở lên. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tôm trên địa bàn nước mặn lợ

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...