Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2020) Trang: 150-152
Tạp chí: Tài chính
Liên kết:

Quá trình thực hiện chính sách BHXH ngành BHXH cần chủ động đổi mới phương thức chi trả trợ cấp lương hưu và nâng cao chất lượng phục vụ người thụ hưởng. Vì vậy, phương thức chi trả lương hưu thông qua Bưu điện được ra đời, đây là loại hình dịch vụ công, mang tính xã hội cao, lấy hiệu quả xã hội làm mục tiêu hoạt động. Việc cải tiến hoạt động chi trả lương hưu là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải cách thủ tục hành chính công, với mục đích đem đến lợi ích tốt hơn cho người thụ hưởng. Vấn đề đặt ra là Bưu điện phải biết xem xét, nhận dạng và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng nhận lương hưu tại Bưu điện, trên cơ sở đó Bưu điện sẽ nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ chi trả lương hưu của Bưu điện. Để giải quyết vấn đề trên, tác giả thực hiện nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chi trả lương hưu tại Bưu điện trên địa thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...