Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
47 (2019) Trang: 46-49
Tạp chí: Phát triển & Hội nhập
Liên kết:

Sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ với tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao so với các quốc gia khác trong khu vực cũng như trên thế giới. Góp phần vào thành công chung của cả nước thì không thể bỏ qua vai trò đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, để khu vực này khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh và phát huy những lợi thế cạnh tranh sẵn có thì liên kết Vùng được xem là vấn đề cấp thiết cần phải thực hiện. Và thực tế cho thấy, hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng liên kết vùng cũng như khả năng tăng trưởng trong tương lai. Với nguồn lực hạn chế và còn khá nhiều những bất cập trong cơ chế, chính sách đã và đang tạo ra những rào cản trong việc thu hút nguồn vốn xã hội đầu tư vào lĩnh vực này. Bài viết tập trung đánh giá thực trạng về nguồn vốn xã hội đầu tư vào hạ tầng giao thông, từ đó gợi ý những khuyến nghị về cơ chế, chính sách để phát huy tốt hơn nữa vai trò của nguồn lực này trong thời gian tới.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...