Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
33 (2019) Trang: 66-68
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Liên kết:

Sau khi kiểm định độ tin cậy và phân tích nhân tố khám phá cho thấy, 35 biên số thuộc 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán là “hiệu quả phục vụ”, “phương tiện hữu hình”, “sự đảm bảo”, “sự tin cậy”, “sự đồng cảm”, “chi phí và lợi ích” và 4 biến rút trích thành “sự hài lòng”. Qua đó, với mức ý nghĩa 1%, cả 6 yếu tố đều tác động đến sự thay đổi của sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán tại Vietinbank – CN Cần Thơ. Mức độ tác động giảm dần là “sự đảm bảo”, “phương tiện hữu hình”, “sự đồng cảm”, “hiệu quả phục vụ”, “sự tin cậy”, “chi phí và lợi ích”. Bên cạnh đó, kiểm định ANOVA cho thấy không có sự khác biệt về mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ thanh toán tại Vietinbank – CN Cần Thơ theo giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp và thu nhập. Xuất phát từ kết quả phân tích, tác giả đề xuất một số khuyến nghị cải thiện chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán đối với khách hàng cá nhân tại Vietinbank – CN Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...