Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
04 (2016) Trang: 60-62
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Liên kết:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và lượng vốn vay tín dụng tiêu dùng của giáo viên phổ thông các cấp ở tỉnh Vĩnh Long. Trong đề tài, tác giả sử dụng mô hình hồi quy Probit và Tobit để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và lượng vốn vay của giáo viên phổ thông các cấp đối với nguồn vốn tín dụng tiêu dùng. Số liệu phân tích dựa trên kết quả khảo sát 415 cán bộ, giáo viên phổ thông các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Kết quả mô hình Probit cho thấy khả năng vay tín dụng tiêu dùng của giáo viên bị chi phối bởi các yếu tố giới tính, dân tộc, thâm niên công tác, thời gian công tác còn lại, số người phụ thuộc trong gia đình giáo viên, thu nhập hàng tháng, chi tiêu hàng tháng, mục đích vay, sự sẵn sàng ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị giáo viên và tài sản của giáo viên. Bên cạnh đó, kết quả mô hình Tobit cho thấy lượng vốn vay mà giáo viên nhận được chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố: dân tộc, vị trí công tác, thu nhập hàng tháng, chi tiêu hàng tháng, mục đích vay, sự sẵn sàng ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị giáo viên và tài sản của giáo viên

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...