Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
35 (2017) Trang: 24-28
Tạp chí: Phát triển và Hội nhập
Liên kết:

Người đi vay đang tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ thường bị từ chối vì tình trạng thông tin bất đối xứng. Các Ngân hàng thương mại với vai trò là người cho vay thường không có đầy đủ thông tin về khách hàng tiềm năng của mình như năng lực tài chính hay khả năng trả nợ. Vì thế các khoản tín dụng thường chỉ được phân bổ đến các Doanh nghiệp (DN) lớn, có lịch sử tín dụng tốt và lâu dài. Chính lý do này đã ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó có cả các Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) đang hoạt động trong tình trạng tài chính lành mạnh. Trên cơ sở các dữ liệu thứ cấp được rút ra từ các hội thảo, các nghiên cứu và khảo sát về tình hình tiếp cận vốn của DN, nhóm tác giả phân tích những khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng của DNTN và đó cũng là căn cứ để đề xuất “Giải pháp khơi thông vốn tín dụng ngân hàng đến với doanh nghiệp tư nhân” nhằm mục tiêu tháo gỡ tình trạng “cung – cầu” không gặp nhau giữa ngân hàng và các DNTN trong thời gian tới.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...