Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2000) Trang: 13-19
Tạp chí: Phát triển và Hội nhập
Liên kết:

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống thì việc tiếp cận các dịch vụ tài chính của hộ nghèo, hộ cận nghèo, các doanh nghiệp nhỏ tại VN ngày càng được cải thiện. Để làm được điều này thì vai trò của các tổ chức tài chính chính thức, đặc biệt là các tổ chức tài chính vi mô trong việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa sản phẩm, đã tạo cho mọi đối tượng khách hàng có thêm nhiều cơ hội sử dụng các dịch vụ tài chính, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn trong sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau đã làm cho tình trạng “tín dụng đen” có xu hướng phát triển ngày càng phức tạp, làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá những tác động tích cực của tài chính vi mô trong nền kinh tế, đặc biệt là góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, qua đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức này trong thời gian tới.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 105-112
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 11-18
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 110-118
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 115-125
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 254-263
Tải về
9 (2017) Trang: 373-385
Tạp chí: Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phía Nam
(2018) Trang: 189-193
Tạp chí: Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
7 (2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
02 (2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
1 (2013) Trang: 240
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 96
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 12
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 214
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
412 (2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
(2008) Trang:
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...