Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
944 (2014) Trang: 77-80
Tạp chí: Y học thực hành
Liên kết:

ở bệnh nhân ĐTĐ type 2, ức chế enzyme -glucosidase là một phương pháp điều trị hữu ích để làm chậm sự hấp thu glucose sau bữa ăn. Quá trình khảo sát khả năng ức chế enzyme -glucosidase của cao chiết ethanol các bộ phận cây nhàu (Morinda citrifolia L.) được tiến hành trong ống nghiệm (in vitro) sử dụng phương pháp đo quang phổ. Hoạt động của enzyme -glucosidase được xác định bằng cách đo độ hấp thu của lượng para-nitrophenol giải phóng từ pNPG ở 400 nm. Kết quả thí nghiệm cho thấy giá trị IC50 của tất cả các cao chiết đều thấp hơn rất nhiều so với chất ức chế -glucosidase thương mại, acarbose (IC50 = 8,78 mg/mL). Như vậy, cao ethanol các bộ phận cây nhàu đều có hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase mạnh hơn acarbose. Cao rễ nhàu ức chế enzyme -glucosidase mạnh nhất với IC50 = 0,36 mg/mL, hỗn hợp cao (rễ, lá, trái xanh, trái chín) (IC50 = 0,51 mg/mL), tiếp theo là cao trái chín (IC50 = 0,72 mg/mL), kế đến là cao trái xanh (IC50 = 0,97 mg/mL).

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...