Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 29/04/2020
Ngày nhận bài sửa: 12/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Antifungal and antioxidant activity of some plant extracts of the family Zingiberaceae and Dioscoreaceae

Từ khóa:

Họ Củ Nâu, họ Gừng, kháng nấm, kháng oxy hóa, MFC, MIC

Keywords:

Antifungal, antioxidant, Dioscoreaceae, MFC, MIC, Zingiberaceae

ABSTRACT

The antioxidant and antifungal activity of ethanol extracts of Curcuma longa, Curcuma yunnanensis, Hedychium coronarium, Alpinia conchigera, Dioscorea bulbifera, Dioscorea membranacea, Dioscorea hispida and Dioscorea pentaphylla were tested. The highest total polyphenol (44,87±0,14 mg GAE/g extract) and flavonoid (110,75±6,38 mg QE/g extract) content were observed in Curcuma longa extract. The correlation was observed between biological activities and the amount of polyphenol, flavonoid compounds. All extracts exhibited antioxidant activity in FRAP (ferric reducing-antioxidant power), ABTS (2,2-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and RP (reducing power) assay. Poisoned food technique was used to determine the inhibition of mycelial growth, minimum inhibitory concentration, and minimum fungicidal concentration of the extracts on the test pathogens. The C. longa produced complete mycelial growth inhibition in Corynespora cassiicola pathogens at a concentration of 5,000 µg/mL after three days of incubation. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) of the C. longa on the test fungi were in the range of 2,500-5,000 𝜇L/mL and >5000 𝜇L/mL, respectively. These findings confirm the fungicidal properties of plants extract and their potential use in the management of economically important C. cassiicola and as possible alternatives to synthetic fungicides. C. longa used in this study could be potential sources of new antifungal and antioxidant.

TÓM TẮT

Thí nghiệm đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa và kháng nấm của cao chiết ethanol từ nghệ vàng (Curcuma longa), nghệ xanh (C. yunnanensis), ngãi vàng (Hedychium coronarium), riềng rừng (Alpinia conchigera), dái khoai (Dioscorea bulbifera), từ mỏng (D. membranacea), củ nần (D. hispida) và củ trâu (D. pentaphylla) đã được kiểm chứng. Tất cả các cao chiết đều có hoạt tính kháng oxy hóa trong các phép thử FRAP, trung hòa gốc tự do ABTS•+ và RP. Hàm lượng polyphenol và flavonoid lần lượt là 44,87±0,14 mg/g gallic acid và 110,75±6,38  mg/g  quercetin  tương đối cao trong nghệ vàng. Hoạt tính kháng nấm được khảo sát bằng kỹ thuật gây ngộ độc môi trường để xác định tỷ lệ ức chế sự tăng trưởng sợi nấm, nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) của các cao chiết. nghệ vàng ức chế tăng trưởng sợi nấm Corynespora cassiicola hoàn toàn ở nồng độ 5.000 µg/mL (99,31±1,20%) sau ba ngày ủ. MIC và MFC của nghệ vàng trên nấm thử nghiệm lần lượt nằm trong khoảng 2.500-5.000 𝜇g/mL và >5.000 𝜇g/mL. Những phát hiện này xác nhận tính chất diệt nấm của các cao chiết đặc biệt là nghệ vàng cũng như tiềm năng sử dụng trong việc phòng trừ, quản lý dịch hại do nấm C. cassiicola gây ra.

Trích dẫn: Đái Thị Xuân Trang, Trần Chí Linh, Lê Bích Hậu, Phạm Khánh Nguyên Huân và Phùng Thị Hằng, 2020. Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng nấm của một số cao chiết thực vật thuộc họ gừng (Zingiberaceae) và họ củ nâu (Dioscoreaceae). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5A):
52-59.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...