Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (T5 2016) (2016) Trang: 76-83
Tạp chí: Phát triển KH&CN
Liên kết:

Khảo sát khả năng kháng vi khuẩn Enterobacter cloacae và kháng oxy hóa của cao methanol, hexane, chloroform và ethyl acetate cây Cỏ Mực (thân, lá và rễ). Bộ phận của cây Cỏ Mực được ly trích bằng dung môi methanol, hexane, chloroform và ethyl acetate. Khả năng kháng vi khuẩn Enterobacter cloacae của các cao chiết từ cây cỏ mực được xác định bằng phương pháp Kirby-Bauer và khả năng kháng oxy hóa được tiến hành bằng phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH (2,2-diphenyl-1 picrylhydrazyl). Tất cả 12 loại cao khảo sát đều thể hiện hoạt tính kháng oxy hoá và khả năng ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn E. cloacae. Trong đó, hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxy hoá cao ethyl acetate lá cao nhất trong tất cả các loại cao chiết khảo sát. Đường kính vòng vô khuẩn lớn nhất tại nồng độ cao ethyl acetate lá 32 mg/mL, đạt kích thước 26,3 mm. Cao ethyl acetate lá Cỏ Mực có khả năng kháng oxy hóa cao hơn các loại cao khảo sát còn lại với giá trị EC50 = 419,38 μg/mL nhưng vẫn thấp hơn khả năng trung hòa gốc tự do DPPH của vitamin C (EC50 là 22,08 μg/mL) khoảng 20 lần. Cao chloroform của thân Cỏ Mực là yếu nhất (EC50 = 604,49 μg/mL).

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...