Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 20
Tạp chí: Asia Biomedical Research 2015
Liên kết:

A study on the antioxidant activity of Portulaca oleracea L. in vitro was carried out by HPLC-ESR Spin-trapping System. HPLC-ESR analysis is performed on monitoring ESR signal intensity of radicals adduct of 5,5-dimethyl-1-pyrroline N-oxide (DMPO/O2). The ESR signal which is recorded from the Portulaca oleracea L. extracts in H2O buffer by HPLC-ESR system showed that the high antioxidant activity of the extracts reduce the concentration of DMPO/O2 signal to 80% and the absorbance of reactive oxygen species from 0,08 to 0,06. The ground powder and the extracts of Portulaca oleracea L. were in vivo performed on GMR-GAL4; UAS-hDuox2 flies containing hDuox2 protein which induces high oxidative stress and expresses rough-eye phenotype. Antioxidant activities of Portulaca oleracea L. were evaluated by comparing rough-eye area before and after the experiment. At the concentration of 20%, the ground powder and the extracts induce antioxidant activities to 81.72% and 87.33% respectively. The result shows that both the ground powder and the extracts have antioxidant activities which reduce symptoms of rough-eye phenotypes. Especially, the extract is more effectively antioxidant than the ground powder.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...