Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2019) Trang: 48-54
Tạp chí: Khoa hoc và Công Nghệ- Đại học Đà nẵng
Liên kết:

Bột lá Sa kê được chiết với methanol và cao methanol được tách phân đoạn lần lượt với petroleum ether, dichloromethane và ethyl acetate. Kết quả định lượng polyphenol và flavonoid cho thấy cao methanol và ethyl acetate có hàm lượng polyphenol ( 547,2±8,2 mg GAE/g và 360,9±1,9 mg GAE/g) và flavonoid (764,8±22,2 mg QE/g và 770,6±20,4 mg QE/g) cao nhất. Kết quả thử nghiệm kháng oxy hóa cũng cho thấy cao ethyl acetate có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH cao nhất (EC50= 56,4±0,2 µg/mL), gần tương đương với vitamin C (EC50 = 46,5±0,7 µg/mL) và cũng thể hiện năng lực khử sắt cao hơn các cao còn lại (OD0,5 = 256,7±13,1 μg/mL) so với đối chứng dương là BHA (OD0.5 = 30,2±0,1 μg/mL). Hoạt tính kháng khuẩn được khảo sát bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch trên 6 dòng vi khuẩn. Kết quả cho thấy cao ethyl acetate có hoạt tính kháng khuẩn cao hơn các cao khác ở tất cả các nồng độ khảo sát. Kết quả này chứng minh rằng cao ethyl acetate từ lá Sa kê có khả năng kháng oxy hóa và kháng khuẩn.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...