Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
225 (2020) Trang: 3-10
Tạp chí: TNU Journal of Science and Technology
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của các cao chiết từ cây Núc
Nác (các cao chiết từ vỏ thân, lá, rễ và gỗ thân) chống lại vi khuẩn
Staphylococcus aureus ATCC
6538,
Listeria innocua ATCC 33090, Bacillus cereus ATCC ® 10876TM, Escherichia coli ATCC
® 25922TM,
Salmonella typhimunum ATCC ® 13311TM và Pseudomonas aeruginosa ATCC
27855. Kết quả cho thấy, cao chiết dichloromethane lá Núc Nác có tác dụng kháng khuẩn mạnh
nhất, ức chế sự phát triển của
Listeria innocua (320Staphylococcus aureus (320Pseudomonas
aeruginosa
(320Bacillus cereus (320µg/mL; 640dụng đáng kể đối với Listeria innocua (320Staphylococcus aureus (320Pseudomonas
aeruginosa
(640Bacillus cereus
(640chế Salmonella typhimunum Escherichia coli. Sự hiện diện của alkaloid, flavonoid, glycoside,
tannin, steroid trong các cao chiết lá và rễ Núc Nác có thể liên quan đến hoạt tính kháng khuẩn của
chúng. Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng lá và rễ của Núc Nác có hoạt tính kháng khuẩn
chống lại nhiều chủng vi khuẩn khác nhau.


Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...