Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 14/09/2019

Ngày duyệt đăng: 25/12/2019

 

Title:

Antioxidant activity and α-amylase, α-glucosidase inhibiting activities of the extracts from Oroxylum indicum (L.) leaves

Từ khóa:

α-amylase, α-glucosidase, kháng oxy hóa, Oroxylum indicum (L.)

Keywords:

α-amylase, α-glucosidase, antioxidant, Oroxylum indicum (L.)

ABSTRACT

The chemical composition of the leaf extracts of Oroxylum indicum (L.) was found to contain alkaloids, flavonoids, glycosides, tannins and steroids. The total polyphenol and flavonoid contents of Oroxylum indicum (L.) leaves in ethyl acetate extracts (60.56±0.30 mg GAE/g and 235.29±2.88 mg QE/g, respectively) were higher than those in the other three extracts including ethanol, n-hexane and dichloromethane. The previous study was performed to demonstrate the antioxidant activity and enzyme inhibition of ethanol, n-hexane, dichloromethane and ethyl acetate extracts of Oroxylum indicum (L.). The results showed that ethyl acetate extract has antioxidant activity and inhibitory activity of α-amylase, α-glucosidase enzymes higher than other extracts.

TÓM TẮT

Thành phần hóa học của lá cây Núc Nác được xác định có chứa các nhóm chất alkaloid, flavonoid, glycoside, tannin, steroid và triterpenoid. Hàm lượng polyphenol (60,56±0,30 mg GAE/g cao chiết) và flavonoid (235,29±2,88 mg QE/g cao chiết) trong cao ethyl acetate nhiều hơn cao chiết từ ba dung môi còn lại là ethanol, n-hexane và dichloromethane. Kết quả đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa và ức chế enzyme của các cao chiết ethanol, n-hexane, dichloromethane và ethyl acetate từ lá cây Núc Nác: cao ethyl acetate có hoạt tính kháng oxy hóa và ức chế hoạt động của các enzyme α-amylase và α-glucosidase mạnh nhất trong các cao chiết được khảo sát.

Trích dẫn: Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Thị Thùy Oanh, Trần Chí Linh, Lê Thanh Phương Thảo, Trần Thanh Mến và Nguyễn Trọng Tuân, 2019. Đánh giá khả năng kháng oxy hóa, ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase của các cao chiết từ lá cây núc nác (Oroxylum indicum L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6A): 29-36.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...