Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1(6) (2017) Trang: 13-21
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Ở Việt Nam, cây Trang To (Ixora duffii) phân bố phổ biến, trong y học dân gian hoa cây Trang To được sử dụng điều trị rất nhiều bệnh, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu để chứng minh cơ sở khoa học rõ ràng. Mục tiêu của nghiên cứu này khảo sát khả năng kháng oxy hóa in vitro, và kháng tế bào ung thư gan HepG2 cũng như xác định sơ bộ thành phần hóa học có khả năng kháng oxy hóa từ cây Trang To. Hiệu quả kháng oxy hóa của cao methanol hoa và lá cây Trang To được xác định dựa trên khả năng trung hòa gốc tự do DPPH, kết quả cho thấy hoa và lá cây Trang To có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH tương ứng với hiệu suất 81,41±1,21% và 80,46±0,80% ở nồng độ cao methanol là 100 mg/mL. Hoa và lá cây Trang To có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH đều thấp hơn vitamin C lần lượt là 1,28 và 1,22 lần. Khả năng kháng oxy hóa dựa trên khả năng khử gốc tự do Fe3+ (khử sắt) cho thấy hoa có hiệu quả cao hơn lá. Tuy khả năng khử sắt của hoa cao hơn lá, nhưng cả hai đều thấp hơn chất chuẩn BHA lần lượt là 4,78 và 6,76 lần. Cao methanol hoa cây Trang To có khả năng ức chế tế bào ung thư gan HepG2 tương đương 56% ở nồng độ cao là 500 mg/mL. Thành phần hóa học trong hoa và lá Trang To gồm alkaloid, flavonoid, anthraquinone, terpenoid, quinone, glycoside, coumarin và phenol. Riêng hợp chất tanins và saponins chỉ có ở hoa mà không phát hiện ở lá. Hàm lượng polyphenol tổng (TPC) ở hoa cây Trang To (762,37±62,58 mg GAE/g) cao hơn ở lá (360,85±10,09 mg GAE/g) là 2,1 lần. Hàm lượng flavonoid toàn phần (TFC) của hoa Trang To  (679,55±35,69 mg QE/g) và lá (676,35±14,52 mg QE/g) tương đương nhau.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...