Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16(2) (2018) Trang: 311-318
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
Liên kết:

Hiệu quả hạ glucose huyết, điều hòa lipid huyết và chống oxy hóa của dịch chiết lá bình bát dây (Coccinia grandis (L.) Voigt.) bằng methanol được khảo sát in vivo trên chuột tăng glucose huyết do alloxan monohydrate. Chuột được gây tăng glucose huyết bằng cách tiêm alloxan monohydrate vào khoang bụng với liều 135 mg/kg trọng lượng/lần ´ 1 lần/ngày và tiêm trong 3 ngày. Ảnh hưởng của dịch chiết bình bát dây trên chuột bình thường được khảo sát bằng cách cho chuột bình thường uống 100 và 1000 mg/kg trọng lượng/lần ´ 2 lần/ngày. Chuột tăng glucose huyết được điều trị bằng dịch chiết bình bát dây với liều 100 mg/kg trọng lượng/lần ´ 2 lần/ngày. Thuốc thương mại glucophage được sử dụng như đối chứng dương với liều 108 mg/kg trọng lượng/lần ´ 2 lần/ngày. Sau 21 ngày thí nghiệm, kết quả cho thấy bình bát dây không ảnh hưởng đến glucose huyết và trọng lượng chuột bình thường. Bình bát dây ở liều 100 mg/kg có hiệu quả giảm glucose huyết và các chỉ số lipid huyết gồm cholesterol (total cholesterol, TC), triglyceride (TG), và cholesterol xấu (low density lipoprotein cholesterol, LDL-C), đồng thời tăng cholesterol tốt (high density lipoprotein cholesterol, HDL-C) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với chuột tăng glucose huyết không điều trị. Chuột tăng glucose huyết điều trị bằng bình bát dây có hàm lượng marker của sự peroxyde hóa lipid là malondialdehyde (MDA) giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với chuột bệnh không được điều tri. Hiệu quả hạ glucose huyết, điều hòa lipid huyết và chống oxy hóa của dịch chiết bình bát dây trong nghiên cứu này được so sánh với thuốc đối chứng dương glucophage liều sử dụng 108 mg/kg trọng lượng/lần × 2 lần/ngày. Trong lá bình bát dây xác định được hàm lượng polyphenol tổng tính tương đương acid gallic và hàm lượng flavonoid toàn phần tính tương đương quercetin lần lượt là 607,41 ± 14,44 mg acid gallic/g dịch chiết và 111,72 ± 1,94 mg quercetin/g dịch chiết. Từ các kết quả trên có thể kết luận bình bát dây có hiệu quả hạ glucose huyết, điều hòa lipid huyết và chống oxy hóa nên có thể ứng dụng hỗ trợ điều trị bệnh rối loạn chuyển hóa glucose huyết, lipid huyết và các biến chứng từ sự stress oxy hóa do sự tăng glucose huyết mạn tính.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...