Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
37(1se) (2015) Trang: 231-237
Tạp chí: Sinh học
Liên kết:

Bệnh đái tháo đường (BĐTĐ) với nhiều biến chứng nguy hiểm đang là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe toàn cầu. Hiệu quả điều trị BĐTĐ của dịch chiết ethanol lá cây lá dứa được khảo sát thông qua khả năng kháng oxy hóa. Chuột được gây BĐTĐ bằng dung dịch alloxan monohydrate (AM). Chuột BĐTĐ được điều trị bệnh với dịch chiết ethanol lá cây lá dứa (Pandanus amaryllifolius Roxb.) trong 20 ngày. Kết thúc thí nghiệm, thận, tim và phổi của các nhóm nghiệm thức được khảo sát khả năng kháng oxy hóa tổng số của cao chiết cây lá dứa bằng phương pháp TAS (Total Antioxidant Status (TAS) assay). Phần trăm lượng gốc tự do kết hợp với chất kháng oxy hóa ở thận, tim và phổi của nhóm chuột BĐTĐ được điều trị bằng dịch chiết ethanol lá cây lá dứa có hiệu quả tương đương với chuột bình thường và cao hơn ở nhóm chuột BĐTĐ uống thuốc điều trị thương mại glucofast.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...