Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/08/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Studies on effects of Morinda citrifolia L. on enzyme glucose-6-phosphatase in diabetic mice

Từ khóa:

bệnh tiểu đường, glucose-6-phosphatase, cây Nhàu, gan, thận

Keywords:

Diabetes mellitus, glucose-6-phosphatase, Morinda citrifolia L, liver, kidney

 

ABSTRACT

Diabetes mellitus is characterized by abnormally high levels of glucose in the blood. The chronic glycemia is caused by different reasons. Out of these reasons, enzyme glucose-6-phosphatase (G-6-Pase) is mainly presented in the liver and kidneys take an important role in controlling the glucose. The objective is to estimate the activity of enzyme G-6-Pase in the liver and kidneys of diabetic mice treated by extracts of Morinda citrifolia L. Mice were induced by alloxan monohydrate (AM) at 130 mg/kg body weight. Then, mice were orally administrated  ethanolic extracts from Morinda citrifolia L.  and glucofast medicine. After 20 days, mice were taken liver and kidneys to evaluate enzyme G-6-Pase. The results proved that the extracts of Morinda citrifolia L. not only control blood glucose concentration in diabetic mice but also manage the excessive activity of enzyme G-6-Pase.

TóM TắT

Bệnh tiểu đường (BTĐ) là bệnh do rối loạn chuyển hóa carbohydrate với đặc trưng là tăng glucose mãn tính. Tình trạng tăng đường máu mãn tính chịu chi phối của nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó enzyme glucose-6-phosphatase (G-6-Pase) có chủ yếu trong gan và thận đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng glucose trong cơ thể. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá khả năng hoạt động của enzyme G-6-Pase có trong gan và thận của chuột BTĐ được điều trị bằng cao chiết cây Nhàu (Morinda citrifolia L.). Chuột được gây BTĐ bằng alloxan monohydrate (AM) ở nồng độ 130 mg/kg trọng lượng chuột. Sau đó, chuột được điều trị bằng cách cho uống cao chiết Nhàu và thuốc trị bệnh tiểu đường glucofast. Sau 20 ngày, gan và thận chuột được giải phẫu để khảo sát hoạt động của enzyme G-6-Pase. Thực nghiệm đã chứng minh ngoài khả năng hạ đường huyết tương đương với thuốc glucofast, cao chiết Nhàu còn có tác dụng trong việc kiểm soát hoạt động quá mức của enzyme G-6-Pase ở những con chuột BTĐ.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...