Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
37(1se) (2015) Trang: 261-266
Tạp chí: Sinh học
Liên kết:

Dịch chiết methanol cây cỏ mực được thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch tán trên thạch ở 12 chủng vi khuẩn được phân lập từ 30 mẫu ruột tôm sú được thu thập từ 6 ao nuôi tôm tại ấp Tân Thành, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Khuẩn lạc của các chủng vi khuẩn khi nuôi trên môi trường TCBS sau 24 giờ đều có màu vàng hoặc xanh, tế bào Gram (-). Thí nghiệm khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết được thực hiện ở các nồng độ dịch chiết là: 8, 16, 32 , 64 và 128 µg/mL. Dịch chiết cây cỏ mực thể hiện tính kháng đối với 10/12 chủng vi khuẩn đã phân lập, đạt hiệu quả ức chế cao nhất với chủng G5 ở nồng độ 8 µg/mL, đường kính vòng kháng khuẩn đạt 30,3 mm. Ba chủng vi khuẩn có kết quả khảo sát hoạt tính kháng khuẩn cao nhất (G5), trung bình (G2) và thấp nhất (Y1) được chọn để kiểm tra các đặc điểm sinh hóa với bộ Kit API 20E và định danh bằng hai phương pháp: Maldi Toff Mass và giải trình tự gen 16S rDNA. Từ các đặc điểm sinh lý, sinh hóa và giải trình tự 16S rDNA cho thấy: chủng Y1 đồng hình với Enterobacter cloacae (97%), chủng G2 đồng hình với Vibrio brasiliensis (98%) và chủng G5 đồng hình với Vibrio parahaemolyticus (99%).

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...