Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13(1) (2015) Trang: 143-150
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
Liên kết:

Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa và xác định thành phần hóa học chủ yếu của lá sa kê (Artocarpus altilis L.). Khả năng kháng oxy hóa in vitro được xác định bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp kết hợp với xác định thành phần hóa học bằng phương pháp nhận diện điện tử tự do (high performance liquid chromatography – electron spin resonance, HPLC-ESR). Khả năng kháng oxy hóa của lá sa kê in vivo được khảo sát trên ruồi giấm biến đổi gene (GMR-GAL4/ UAS-hDuox2) có kiểu hình mắt nhám. Phương pháp HPLC-ESR được thực hiện bằng cách cho 4 mg/ml dịch chiết nước lá sa kê qua cột sắc ký gel (TSK-gel-size exclusion column, TOSOH, G3000PW, 7,5 mm i.d Í30 cm), tín hiệu ESR của sản phẩm DMPO/O2 được đo ở bước sóng 254 nm. Kết quả phân tích thành phần hóa học bằng HPLC xác định lá sa kê chứa hợp chất vòng thơm (aromatic), glucose, sucrose, amino acid, acid béo. Khả năng kháng oxy hóa của lá sa kê in vitro được tiến hành bằng phương pháp nhận diện điện tử tự do HPLC-ESR cho thấy, nồng độ sản phẩm của phản ứng giữa DMPO và O2 (DMPO/O2) giảm 20% và độ hấp thu gốc tự do giảm từ 0,2 đến gần 0,15. Bột nghiền và cao chiết lá sa kê được khảo sát ở nồng độ 0%, 5%, 10% và 20% trên mô hình ruồi giấm biến đổi gen GMR-GAL4/UAS-hDuox2. Khả năng kháng oxy hóa in vivo của bột nghiền và cao chiết lá sa kê trên mô hình ruồi giấm cho thấy, kiểu hình mắt nhám của ruồi được phục hồi thành kiểu hình mắt bình thường với tỷ lệ phục hồi lần lượt là 75,70% và 84,25% sau khi ruồi được bổ sung 20% bột nghiền và cao chiết lá sa kê vào thức ăn. Kết quả nghiên cứu đã góp phần chứng minh lá sa kê có chứa các hoạt chất có khả năng kháng oxy cao.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...