Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18(T5) (2015) Trang: 32-41
Tạp chí: Phát triển khoa học và công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa của cây rau sam (Portulaca oleracea L.) in vitro được thực hiện bằng phương pháp nhận diện điện tử tự do HPLC-ESR. Phân tích HPLC-ESR dựa trên tín hiệu ESR của sản phẩm giữagốc tự do(reactive oxygen species: ROS) với thuốc thử DMPO (5,5-dimethyl-1-pyrroline N-oxide)(DMPO/O2). Trong thí nghiệm­kháng oxy hóa in vitro bởi cao chiết với dung môi nước của rau sam và hệ thống HPLC-ESR, tín hiệu ESR cho thấynồng độ của sản phẩm DMPO/O2giảm 20% và độ hấp thụ gốc tự do giảm từ 0,08 đến gần 0,06, chứng minh rằng cao chiết có hoạt chất kháng oxy hóa khá cao làm giảm các gốc tự do. Hoạt tính kháng oxy hóa của rau sam được xác định bằng cách so sánh tổng diện tích nhám trên mắt ruồi đột biến trước và sau thí nghiệm. Ở nghiệm thức với nồng độ 20%, bột nghiền và cao chiết rau sam có khả năng làm giảm diện tích nhám trên mắt ruồi. Sau thí nghiệm trên, mắt ruồi được phục hồi lại lần lượt là 81,72% và 87,33% ở bột nghiền và cao chiết rau sam. Từ các kết quả đạt được chứng minh rằng cây rau sam có chứa các chất có khả năng kháng oxy hóa cao.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...