Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2020) Trang: 633-642
Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ

Vỏ thân cây Cò Sen có nhiều công dụng chữa bệnh khác nhau, nhưng tác dụng bảo vệ gan vẫn
chưa được nghiên cứu. Nghiên cứu này khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa và bảo vệ gan của cao
chiết vỏ thân cây Cò Sen chống lại tổn thương gan do carbon tetrachloride (CCl
4) gây ra. Cao
chiết vỏ thân cây Cò Sen được đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa in vitro tốt về tiềm năng khử sắt
(EC
50; FRAP=4,04±0,00 mg/mL), kháng oxy hóa tổng (EC50; TAC=8,73±1,08 mg/mL) và trung hòa
gốc tự do DPPH (EC
50; DPPH=9,33±0,07 mg/mL). Khả năng bảo vệ gan in vivo trên chuột được
thực hiện bằng cách cho chuột uống CCl
4 (2,5 mL/kg khối lượng mỗi ngày) trong 4 tuần liên tiếp.
Sau một giờ dùng CCl
4 bằng đường uống, chuột được điều trị bằng cao chiết vỏ thân cây Cò Sen ở
các liều 100, 200 và 400 mg/kg trọng lượng chuột. Cao chiết vỏ thân cây Cò Sen liều 400 mg/kg có
hiệu quả làm giảm hàm lượng alanine transaminase (38,00
±6,78 U/L) và aspartate transaminase
(84,60
±17,01 U/L) trong huyết thanh. Đồng thời, cao chiết vỏ thân cây Cò Sen liều 400 mg/kg
cũng làm giảm hàm lượng malondialdehyd (3,12
±1,19 nM MDA/g mô) và tăng hoạt động của
glutathione (896,21
±22,69 nM GSH/g mô) trong gan. Quan sát tiêu bản lát cắt ngang mô gan cho
thấy những con chuột được điều trị bằng cao chiết vỏ thân cây Cò Sen với liều 200 và 400 mg/kg
đã cải thiện đáng kể các cấu trúc mô gan so với nhóm đối chứng không được điều trị. Các phân
tích mô học của nhóm được điều trị bằng cao chiết vỏ thân cây Cò Sen cho thấy giảm quá trình
viêm, ngăn ngừa hoại tử gan và xơ hóa. Tóm lại, tác dụng bảo vệ gan của cao chiết vỏ thân cây Cò
Sen có liên quan đến hoạt động kháng oxy hóa.


 
Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 115-124
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 163-171
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 22-31
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 29-36
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 46-52
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 50-57
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 52-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 94-101
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – năm 2013 “Công nghệ sinh học vì cuộc sống”
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...