Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng đối với công việc của nhân viên kế toán. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 132 nhân viên kế toán đang công tác tại các doanh nghiệp ở TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Sử dụng các phương pháp phân tích định lượng, kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hưởng tích cực đến mức độ hài lòng đối với công việc của nhân viên kế toán là môi trường làm việc, đặc điểm công việc, lương thưởng, phúc lợi, cơ hội đào tạo, cơ hội thăng tiến, điều kiện làm việc, phong cách lãnh đạo, tuổi tác. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra các nhân tố tác động không tích cực đến mức độ hài lòng đối với công việc của nhiên viên kế toán là trình độ học vấn và số người phụ thuộc.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...