Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Liên kết:

Sự phát triển của khoa học công nghệ và xu thế hội nhập toàn cầu đã và đang hình thành những ?xã hội không tiền mặt?. Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) thật sự đã trở thành xu hướng chung của thế giới. Nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các nước phát triển đã thiết lập một cơ chế thanh toán tiện lợi, nhanh chóng, đa dạng nhờ có nền tảng khoa học công nghệ cao. Tuy nhiên, với các quốc gia đang phát triển, con đường tiến đến ?xã hội không tiền mặt? vẫn còn là ?câu chuyện dài hơi?. Một trong những quốc gia đang theo đuổi xu hướng "xã hội không tiền mặt" là Nigeria. Bài viết này đề cập đến nội dung của chính sách ?Không tiền mặt? của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN), từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho chính sách TTKDTM ở Việt Nam.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...