Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí số 42 (103)(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Giáo dục & Xã hội

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người sử dụng lao động (NSDLĐ) đối với sản phẩm đào tạo (SPĐT) của các trường đại học ngoài công lập (ĐHNCL) ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Các phương pháp kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 168 người trực tiếp sử dụng SPĐT của các trường ĐHNCL ở khu vực ĐBSCL. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 3 nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của NSDLĐ đối với SPĐT, bao gồm: thái độ với công việc, kiến thức tác nghiệp và kỹ năng tác nghiệp. Trong đó, kỹ năng tác nghiệp là nhân tố có mức độ tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của NSDLĐ đối với SPĐT

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...