Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí số 2(2014) Trang: 46-51
Tạp chí: Kinh tế xây dựng
Liên kết:

Nghiên cứu này sử dụng mô hình định giá Hedonic nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà cho thuê trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Với 210 quan sát, nhóm tác giả đã sử dụng mô hình Hedonic để xác định các biến số ảnh hưởng đến giá nhà cho thuê ở thành phố Cần Thơ là diện tích sàn cho thuê, vị trí tọa lạc, tru?c chi?nh, chi phí sinh hoạt, hình thức cho thuê và giá cho thuê trươ?c đây. Trong đó, giá cho thuê trước đây là yêu tố có tác động mạnh nhất đến giá nhà cho thuê hiện tại.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...