Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng từ cơ sở khoa học về mối quan hệ giữa sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng. Thông qua số liệu điều tra 324 khách hàng và ứng dụng các mô hình nghiên cứu định lượng, kết quả phân tích cho thấy, có 4 nhân tố tương quan thuận với sự thỏa mãn của khách hàng đối với ngân hàng, đó là sự tin tưởng ? đảm bảo, khả năng đáp ứng, cảm nhận về lợi ích ? chi phí và phương tiện hữu hình. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra sự thỏa mãn của khách hàng tương quan thuận với lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng. Cuối cùng, 4 giải pháp được tác giả đề xuất để nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng, bao gồm: (1) Nâng cao khả năng cạnh tranh về lợi ích ? chi phí; (2) Tạo dựng lòng tin đối với khách hàng thông qua sự đảm bảo, sự cam kết; (3) Nâng cao khả năng đáp ứng của ngân hàng; (4) Nâng cấp phương tiện hữu hình.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...