Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 4-2014(2014) Trang: 51-58
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Một thí nghiệm được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng các mức độ protein thô lên năng suất sinh sản của 1.200 gà mái đẻ giống ác từ 26 đến 35 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẩu nhiên với 4 nghiệm thức là đối chứng (sử dụng thức ăn cho gà ác đẻ của công ty CP Vina) và ba mức độ protein thô là 15,5% (CPT), 16,5% (CPV) và 17.5% (CPC), lập lại 10 lần tại Trại chăn nuôi gà ác đẻ thuộc xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, từ tháng bảy đến tháng chín năm 2013. Các khẩu phần thí nghiệm được bố trí có mức năng lượng bằng nhau (2.600kcal/kg). Các mức độ protein thô không ảnh hưởng lên tỉ lệ đẻ, khối lượng trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn. Tương tự, các chỉ tiêu về chất lượng trứng như chỉ số hình dáng, đơn vị Haugh, chỉ số lòng trắng và lòng đỏ không khác nhau giữa các nghiệm thức, tuy nhiên độ dầy vỏ của các khẩu phần thí nghiệm đều tốt hơn so với đối chứng. Khẩu phần có mức độ protein thấp nhất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...