Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 49(2014) Trang: 44-51
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

ABSTRACT
Effect of replacement of para grass (Brachiaria mutica) by banana pseudostem (Musa spp.) in diets on feed intake, nutrient digestibility and nitrogen retention in growing Lai Sind cattle An experiment was conducted by using a 4 x 4 Latin square design on 4 male Lai Sind calves to find replaceable
levels of para grass (Brachiaria mutica) by banana pseudostem in diet suitable for growing Lai Sind calves. The treatments were replacement levels of Para grass by the banana pseudostem (based on DM) being 0, 10, 20 and 30 % (TC0, TC10, TC20 and TC30). The results indicated that DM intakes were significantly different (p0.05). Apparent digestibility of DM , OM, CP and NDF was not significantly different (P>0.05) among the treatments, however there was an gradual increase of DM digestibility from TC0 to TC20 treatment. The rumen parameters were not affected by the replacement of Para grass by banana pseudostem. The conclusion was that
banana pseudostem could be replaced Para grass in diet of the Lai Sind calves at a level of 20 %.
Keywords: banana, digestion, feed utilization, growth, rice straw, ruminants.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...