Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 3 + 4(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá nhu cầu tham gia bảo hiểm nông nghiệp của hộ trồng lúa ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Số liệu của nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 120 hộ trồng lúa ở huyện Châu Thành A. Phương pháp CVM (Contigent Valuation Method) được sử dụng để đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia và sẵn lòng chi trả cho bảo hiểm nông nghiệp của hộ trồng lúa. Ngoài ra, mô hình hồi quy probit được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham gia bảo hiểm nông nghiệp của hộ trồng lúa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ hộ trồng lúa tham gia bảo hiểm giá khá cao trong khi tỷ lệ hộ tham gia bảo hiểm sản lượng lại rất hạn chế. Mức phí mà hộ trồng lúa sẵn lòng chi trả cho bảo hiểm giá lúa là 342,62 đồng/kg. Đồng thời, nghiên cứu còn nhận diện được các nhân tố ảnh hưởng tích cực đến nhu cầu tham gia bảo hiểm nông nghiệp của hộ trồng lúa là trình độ học vấn của chủ hộ, số rủi ro, tập huấn kỹ thuật. Qua đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm thu hút sự tham gia bảo hiểm nông nghiệp của hộ trồng lúa.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...