Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 50(2014) Trang: 31-38
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết: http://

Effect of Tra fish oil supplementation in diets on feed utilization, nutrient digestibility and rumen environment of growing lambs

Aiming to study on potential use of Tra fish oil in diets of growing lambs, one experiment of Latin square design was carried out with 4 treatments, 4 periods and 4 male lambs. The treatments included 4 levels of Tra fish oil supplementation (DM basis) from 0, 1, 2 and 3% (MC0, MC1, MC2 and MC3). Feeds offered were the same for all the treatments including Para grass (Brachiaria mutica), Bim Bim vines, brewery waste and soya waste. The dietary crude protein (CP) and metabolizable energy (ME) were fixed with the same levels among the treatments being 17 % CP and 10.5 MJ ME/kgDM. The results allowed to conclude that supplementing fish oil from 1-3 % to lamb diets did not find any adverse effects on feed digestibility and growth and rumen parameters. The conclusion was that the supplementation of 2 % fish oil in diet gave better in growth rate and dietary nutrient utilization of growing lambs.

Key words: sheep, fat, supplements, rumen environment, digestion.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...