Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 49(2014) Trang: 80-92
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Effects of dietary crude protein levels on growth performance, carcass quality, digestibility and caecal
parameters of crossbred rabbit (local x New Zealand) in Mekong delta of Vietnam

This experiment was conducted on 60 crossbred (local x New Zealand) rabbits started at 7 weeks of age to evaluate effects of dietary crude protein (CP) levels on growth performance, digestibility, carcass quality and caecal parameters of crossbred rabbits (local x New Zealand). The experiment was a completely randomized design with 5 treatments and 3 replications (2 males and 2 females per one experimental unit). The treatments included CP15, CP17, CP19, CP21 and CP23 corresponding to the dietary CP levels of 15, 17, 19, 21 and 23 % with soybean grain supplementation as the protein source. The experimental period was 11 weeks. The results showed that the daily DM (80.3 to 80.9 g/rabbit) and ME (203 to 208 kcal/rabbit) intake, dry matter and organic matter digestibility, and meat nutrients composition were not significantly different (P >0.05) among treatments. However, there were significantly different (Pand ADF digestibility, and caecal N-NH3 and VFA concentration were highest for the CP23 treatment but not significantly different (P>0.05) to the CP21 and CP19. The CP digestibility was highest for the CP19 treatment but not significantly different (P >0.05) to the CP23, CP21 and CP17. The nitrogen retentivity and nitrogen emission (P0.05) to the CP17. The daily weight gain (17.9, 18.7, 19.0, 19.5 and 20.2 g/rabbit for CP15 to CP23 treatment, respectively) and carcass weight were highest for the CP23 treatment but not significantly different (P >0.05) to the CP21, CP19 and CP17. Thus it concluded that the dietary CP level from 17 to 19 % was better for the growing crossbred (local x New Zealand) rabbits in the Mekong delta.

Keywords: Growing crossbred rabbits, performance, nutrients utilization, crude protein

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...