Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 50(2014) Trang: 76-83
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Preliminary results of study on in vitro greenhouse gas emissions of common feeds for ruminants

A study including 2 experiments (Exp) was conducted at Can Tho University to assess the in vitro CH4 and CO2 production of different feeds for feeding ruminants. Exp 1 and Exp 2 were arranged in completely randomized designs with 5 treatments and 3 replications. The treatments of the Exp 1 were soybean waste (SW), cassava waste (CW), copra meal (CM), corn (C) and broken rice (BR); while the treatments of the Exp 2 were cassava chip, soybean cake meal (SM), Macana pruriens, para grass (Bracharia mutica) and rice straw (RS). The results shown that in the Exp 1 the total gas, CH4 và CO2 (ml) at 72 h were significantly different (Pvà CO2 (ml/g DOM) at 72 h were significantly different (P

Keyword: fermentation, methane, carbon dioxide, ruminants, supplements.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...