Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 1-2014(2014) Trang: 92-97
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng bổ sung dầu dừa và dầu nành lên tỉ lệ đẻ, tiêu tốn thức ăn, chất lượng trứng và hàm lượng cholesterol và triglycerides lòng đỏ trứng gà đẻ 160 gà mái Isa Brown 30-36 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẩu nhiên với 4 bốn nghiệm thức (NT) là bổ sung dầu dừa và dầu nành với 2 tỉ lệ 1 và 3% (DD1, DD3, DN1 và DN3) trong một khẩu phần cơ sở với  10 lần lập lại. Acid béo no là thành phần cấu tạo chủ yếu của dầu dừa chủ yếu (93,36%) trong đó acid lauric chiếm 48,72%, trong khi dầu nành có 15,54% phần còn lại là acid béo chưa no (84,21%), hàm lượng omega-6 là 53,43% và omega-3 là 7,37%. Các tỉ lệ bổ sung dầu dừa và dầu nành không ảnh hưởng lên tỉ lệ đẻ của gà mái (P=0,73) biến động từ 94,5 đến 96,3%. Tiêu tốn thức ăn thấp nhất ở NTDD3 (117,6 g/ngày) và các NT khác trung bình là 212 g/ngày (P=0,01). Khối lượng trứng lớn nhất ở NTDN1 (65,7 g) , DN3 (66 g) và DD1 (63 g) và thấp nhất là NTDD3 (62,5 g) (P=0,01). Tỉ lệ bổ sung dầu dừa và dầu nành không ảnh hưởng lên chỉ số hình dáng, đơn vị Haugh, màu sắc lòng đỏ, độ dày vỏ, chỉ số lòng trắng (P>0,05). Tuy nhiên chỉ số lòng đỏ cao hơn ở NT DN1, DN3 và DD1 và thấp nhất ở NTDD3. Hàm lượng cholesterol và triglycerides của lòng đỏ trứng không bị ảnh hưởng bởi tỉ lệ bổ sung dầu dừa hay dầu nành. Do dầu dừa có giá thành rẻ hơn dầu nành nên NT bổ sung dầu dừa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn dầu nành.  

Từ khóa: acid béo, cholesterol, khối lượng trứng, tỉ lệ đẻ, triglyceride.

Các bài báo khác
Số tạp chí số 13 (406)(2014) Trang: 38-40
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 8 (401)(2014) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 30(2014) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Số tạp chí Số 5 (398)(2014) Trang: 33-36
Tạp chí: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 48-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...