Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 18(7B)(2017) Trang: 59-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Rỉ đường là một trong những nguồn nguyên liệu chính trong công nghiệp sản xuất ethanol sinh học. Ứng dụng nấm men chịu nhiệt trong lên men ethanol là hướng đi có tiềm năng với nhiều lợi ích, đặc biệt đối với các nước có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Nghiên cứu nhằm mục đích tuyển chọn nấm men chịu nhiệt có hoạt tính lên men tốt và ứng dụng trong sản xuất ethanol từ rỉ đường ở nhiệt độ cao. Kết quả tuyển chọn được 6 chủng nấm men (Y8, Y80, Y81, YVN7, YVN8 và YVN12) có khả năng lên men từ rỉ đường 20oBrix ở 37oC trong 5 ngày, với hàm lượng ethanol thu được trong khoảng 5,54-6,40% (v/v). Trong đó, chủng Y81 sinh ethanol cao nhất ở 37°C và 40°C, hàm lượng ethanol đạt được lần lượt là 6,40% và 3,17% (v/v). Kết quả định danh đã xác định chủng Y8, Y80, Y81, YVN8 là Saccharomyces cererevisiae, chủng YVN7 là Candida glabrata và chủng YVN12 là Torulaspora globosa. Điều kiện thích hợp của chủng S. cererevisiae Y81 khi lên men ethanol rỉ đường ở 40°C được xác định là: Nồng độ đường 186 g/l, mật số giống chủng 107 tế bào/ml và lên men 6 ngày, hàm lượng ethanol đạt 7,36% (v/v).

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...